Hvilken betydning har dåben?

Mange forældre vælger at få deres barn døbt. Men hvilken betydning har dåben? Ved en dåb bliver der sagt tak for barnet til Gud. Der bedes ydermere om, at Gud vil være med det lille barn gennem hele dets liv. 

Ydermere bliver barnet velsignet og får et løfte fra Gud om, at han altid vil følge barnet, som var det hans eget barn med al sin kærlighed og velsignelse. Sidst men ikke mindst får barnet en plads i det kristne fællesskab med alle dets traditioner og bliver medlem af kirken. 

Efter barnedåben holdes der en lille fest med mad, drikke, gaver og pynt til barnedåb

Dette bliver der sagt ja til ved barnedåben

I forbindelse med dåben bliver der blandt andet sagt ja til den kristne trosbekendelse. Selve dåben er Guds gave, som forældre og faddere siger ja tak til på barnets vegne. Derudover bliver der sagt ja tak til:

  • Forsagelsen – Det første, der bliver sagt ja til, er forsagelsen. I trosbekendelsen siger man, at ”Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen”. Der bliver altså sagt fra overfor alt ondt, og at man ikke skal give efter for ondskab
  • Faderen og sønnen – Dernæst bliver der sagt ja til faderen og sønnen – altså til troen på Gud både som skaber og som far. Der bliver altså udtrykt en tillid til Gud. Det tredje ja er et ja til troen på Jesus, Guds søn, hans liv, død og opstandelse
  • Helligånden – At sige ja til Helligånden betyder, at barnet modtager Guds ånd. Til sidst svares der ja på barnets vegne til, at det vil døbes i forhold til denne tro